Sprawcy wypadków drogowych

Fachowa pomoc prawna dla sprawców wypadków

Fachowa pomoc prawna jest szczególnie ważna, kiedy zostałeś podejrzany o spowodowanie wypadku drogowego. Postępowania karne w sprawie o spowodowanie wypadku w ruchu lądowym prowadzone będzie z urzędu przez policję lub prokuraturę. Kluczowe jest jednak, aby jako domniemany sprawca wypadku zadbać o swój interes procesowy i rzetelne przeprowadzenie całej procedury karnej.

Skontaktuj się by uzyskać fachową pomoc prawną w sprawach o:

Obrona oskarżonych o spowodowanie wypadku drogowego

Fachowa pomoc prawna adwokata w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego, zwłaszcza wypadku ze skutkiem śmiertelnym, może okazać się nieoceniona. Specjalista z odpowiednim doświadczeniem zawodowym i podejściem w sprawach karnych pomoże:

Kiedy szukać pomocy prawnej?

W sprawach o spowodowanie wypadku drogowego najlepiej skontaktować się z kancelarią od razu po otrzymaniu wezwania na przesłuchanie jako osoba podejrzana lub otrzymamy informacje o tym, że przeciwko nam może zostać wszczęte postępowanie karne. Tylko odpowiednio wczesne działanie umożliwi uniknięcia częstych błędów i przygotowanie odpowiedniej w realiach sprawy taktyki procesowej, co także zaoszczędzi stresu podejrzanemu.

Obrona w sprawie o wypadek drogowy w postępowaniu przygotowawczym

Praca obrońcy w postępowaniu przygotowawczym w sprawie o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji obejmuje m. in. analizę sprawy, przygotowanie linii obrony, czynne uczestnictwo w czynnościach procesowych śledztwa lub dochodzenia, takich jak: przesłuchania świadków, przesłuchania biegłych, udział w oględzinach miejsca zdarzenia itp. Ponadto pomoc obrońcy jest szczególnie ważna w sytuacjach, gdzie zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Obrona w sprawie o wypadek drogowy w postępowaniu sądowym

Obrońca w toku postępowania sądowego reprezentuje oskarżonego na rozprawach i posiedzeniach. Obrońca bierze czynny udział w przesłuchaniu świadków, weryfikuje zebrany materiał dowodowy i w razie potrzeby składa stosowne wnioski dowodowe. Obrońca prezentuje także własne stanowisko końcowe w procesie.

Czy wiesz, że prawidłowa ocena sprawstwa zdarzenia drogowego wymaga ustalenia szeregu okoliczności?

Pamiętaj, że każda z wymienionych okoliczności może odmienić wynik sprawy prowadząc do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej albo jego uniewinnienia od stawianego zarzutu.

We wszelkich sprawach dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadków komunikacyjnych) zachęcamy do kontaktu i uzyskania pomocy prawnej. Formularz kontaktowy znajduje się poniżej.

Skontaktuj się by uzyskać fachową pomoc prawną w sprawach o:

Opisz swoją sprawę korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

Dzięki temu uzyskasz bezpłatną wstępną analizę sprawy oraz propozycję pomocy prawnej wraz z wyceną.