Taryfikator mandatów 2023. Ile zapłacisz za popularne wykroczenia drogowe?

Znacznie zaostrzone zmiany w przepisach ruchu drogowego obowiązują od 17 września 2022 roku. Ustawodawca postanowił surowo karać wszelkie wykroczenia na drodze. Wysokie mandaty i przyznawana ilość punktów karnych ma skłonić kierowców do bezpiecznej jazdy i poprawy bezpieczeństwa na drogach. Sprawdź, jak w skrócie wyglądają przepisy drogowe w 2023 roku.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2023?

Szczegółowa lista mandatów za przekroczenie prędkości przedstawia się następująco:
• Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł i 1 pkt karny,
• Przekroczenie prędkości o 11-15 km/h – 100 zł i 2 pkt karne,
• Przekroczenie prędkości o 16-20 km/h – 200 zł i 3 pkt karne,
• Przekroczenie prędkości o 21-25 km/h – 300 zł i 5 pkt karnych,
• Przekroczenie prędkości o 26-30 km/h – 400 zł i 7 pkt karnych,
• Przekroczenie prędkości o 31-40 km/h – 800 zł i 9 pkt karnych*,
• Przekroczenie prędkości o 41-50 km/h – 1.000 zł i 11 pkt karnych*,
• Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h – 1.500 zł i 13 pkt karnych*,
• Przekroczenie prędkości o 61-70 km/h – 2.000 zł i 14 pkt karnych*,
• Przekroczenie prędkości o 71+ km/h – 2.500 zł i 15 pkt karnych*.

*Podwójna wysokość kary w przypadku tzw. recydywy drogowej, czyli ponownego popełnienia wykroczenia tej samej kategorii w ciągu 2 lat od poprzedniego złamania przepisów. Przykład: kierowca ukarany mandatem za przekroczenie prędkości o 75 km/h przed upływem 2 lat ponownie przekracza prędkość, tym razem o 81 km/h. Wykroczenie to zostanie ukarane mandatem karnym w postaci 5.000 zł i 30 punktów karnych.

Za jakie jeszcze wykroczenia otrzymasz 15 punktów karnych?

Nowy taryfikator punktów karnych przewiduje szereg wykroczeń, za które kierowca może otrzymać jednorazowo 15 punktów. Poniżej wskazujemy na najczęstsze sytuacje:
• niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście,
• wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,
• wyprzedzanie na przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nim,
• omijanie opuszczonych zapór kolejowych,
• wjeżdżanie na przejazd w chwili, gdy opuszczanie zapór już się rozpoczęło,
• wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym,
• kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, a także w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
• nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.

Jakie kary finansowe za inne wykroczenia drogowe?

Za poniższe wykroczenia nie tylko zostaniemy ukarani wysokim mandatem, ale także możemy odpowiadać w warunkach tzw. recydywy:
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1.500 zł (recydywa 3.000 zł),
• złamanie zakazu wyprzedzania – 1.000 zł (recydywa 2.000 zł),
• wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – 1.500 zł (recydywa 3.000 zł),
• niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci uszczerbku na zdrowiu – 1.500 zł (recydywa 3.000 zł),
• omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1.500 zł (recydywa 3.000 zł),
• wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – 2.000 zł (recydywa 4.000 zł),
• wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2.000 zł (recydywa 4.000 zł),
• naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 1.500 zł (recydywa 3.000 zł),
• prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – 2.500 zł (recydywa 5.000 zł).

Niezależnie od oceny słuszności tak surowej polityki karania na drodze, przestrzeganie zasad ruchu drogowego, w tym także ułatwianie poruszania się po drodze innym uczestnikom ruchu i zwyczajna uprzejmość są pożądane.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *